EAÜ üldkoosolek

Eesti Arhivaaride Ühingu üldkoosolek toimub 10. juunil 2021 algusega kell 17.30 Tallinnas Filmiarhiivi õues (Ristiku 84). Halva ilma korral toimub koosolek arhiivi fuajees. Päevakorras on: 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine.2. Ühingu 2020 majandusaasta aruande kinnitamine.3. 2020. aasta