EESTI ARHIVAARIDE ÜHINGU ÜLDKOOSOLEK 10.09.2020 kell 17.15 Tallinna Linnaarhiivis, Tolli 6

Päevakorras : Ühingu majandusaasta aruanne 2019, revisjonikomisjoni aruanne, 2019. aasta tegevuste tutvustus,  ühingu edasiste plaanide arutelu.

Kõik ühingu liikmed on oodatud!

Kohtumiseni!

EAÜ juhatus

Odessa reis

Seoses viirusega lükkub Odessa reis järgmisesse aastasse ja toimub aastal 2021 juuli teisel poolele. Kuupäevad sõltuvad lennugraafikutest. Registreerida Perereisides (pere@kiirtee.ee). Aktiivset osalemist.