Arhivaar, tase 6

Arhiivikorrastaja, tase 4 

Kutse taotlejale esitatavad nõuded:

Arhivaar, tase 6

  • erialane kõrgharidus
  • kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus.

Arhiivikorrastaja, tase 4 

  • erialane kutseharidus
  • keskharidus ja vähemalt 3-aastane töökogemus.