Arhivaarid kaitsevad arhiiviainese terviklikkust ja seega tagavad selle kui allika kestmise usaldusväärsena.

(Arhivaari eetikakoodeks, 1996)