Eesti Arhivaaride Ühing asutati 9. märtsil 1939. a ning taasasutati 14. märtsil 1989. a.

Eesti Arhivaaride Ühingu eesmärk on arhiivinduse alal tegutsevate inimeste koondamine, nende kutsealaste, õiguslike, majanduslike huvide eest seismine, kutseoskuste arendamine ning dokumentide kogumisele, korrastamisele, säilitamisele ja kasutamisele kaasaaitamine.

Eesti Arhivaaride Ühingu liikmeks saavad astuda arhiivinduse alal tegutsevad ja arhiivindusest huvituvad eraisikud kui ka juriidilised isikud. Ühingu liikmemaks aastas on eraisikule 10 eurot, juriidilisele isikule 100 eurot. Liikmemaksu tasumise info vt kontaktide alt.