Kutsekomisjoni pädevusse kuulub arhivaari kutse kompetentsuse hindamise juhendite väljatöötamine ja kutse andmise korraldamine ning kutse andmise otsuste tegemine. Kutsekomisjoni tegevuse eesmärgiks on hinnata arhiivinduse alal töötajate teadmiste ja kutseoskuste vastavust arhivaari kutsestandarditele.

Kutsekomisjoni koosseis:

Tööandjate esindajad

Hanno Vares – Rahvusarhiiv

Merle Sutt – Tallinna Linnaarhiiv

Töötajate/spetsialistide esindajad

Hille Oidema – MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing

Koolitajate esindajad

Aigi Rahi-Tamm – Tartu Ülikool

Janne Kerdo – Kerdo ja Partnerid OÜ