Kutsekomisjoni pädevusse kuulub arhivaari kutse kompetentsuse hindamise juhendite väljatöötamine ja kutse andmise korraldamine ning kutse andmise otsuste tegemine. Kutsekomisjoni tegevuse eesmärgiks on hinnata arhiivinduse alal töötajate teadmiste ja kutseoskuste vastavust arhivaari kutsestandarditele.

Kutsekomisjoni koosseis:

Tööandjate esindajad

Pille Noodapera – Rahvusarhiiv

Hanno Vares – Rahvusarhiiv

Jaak Rand – Eesti Äriärhiiv OÜ

Töötajate/spetsialistide esindajad

Kalmer Mäeorg – Tallinna Linnaarhiiv

Paavo Annus – Eesti Filmiarhiiv

Hille Oidema – MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing

Koolitajate esindajad

Aigi Rahi-Tamm – Tartu Ülikool

Janne Kerdo – Tallinna Majanduskool