Arhivaari tööülesannete mitmekesisus nõuab paindlikku ja kiiret tegutsemist, korrektsust, täpsust, püsivust ja kohusetundlikkust, süstemaatilist mõtlemist ning oskust planeerida oma tööd ja aega. Töö on seotud inimeste juhtimise ning teenindamisega, mis eeldab suhtlemisvalmidust, kehtestavust, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõimet ning head suulist ja kirjalikku väljendusoskust. Arhivaar puutub oma töös kokku konfidentsiaalse informatsiooniga, mis seab talle kõrged eetilised nõudmised.

Arhiivikorrastaja arhiveerib organisatsiooni dokumendid, võttes vastu arhiiviruumis säilitatavad toimikud. Ta korrastab ja kirjeldab arhiivi, eraldab säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitamiseks ning teostab arhiivi üleandmiseks vajalikke toiminguid. Arhiivikorrastaja kontrollib arhiiviruumi vastavust keskkonnatingimustele ja tagab säilikute kasutamise.

Vaata ka arhivaari ametikirjeldust: https://haridusportaal.edu.ee/ametialad/arhivaar