Arhivaari kutseeksami hindamisperiood on 01. maist kuni  15. juunini 2024.

Dokumente kutseeksamil osalemiseks ootame hiljemalt 31. märtsil 2024 e-posti teel aadressile info@eay.ee

ARHIVAARI KUTSEEKSAMI INFO 

Eksami sooritajatelt eeldatakse arhiivindusalaste teadmiste olemasolu arhivaari kutsestandarditega määratud valdkondades kutsekomisjoni poolt kinnitatud kutseeksami programmi ulatuses. 

Kutse taotlemiseks tuleb esitada:

1. taotlus, milles märgitakse soovitav kutsekvalifikatsiooni tase

2. haridust tõendava dokumendi koopia

3. töökogemuse tõendamiseks esitatakse  

(sisaldab tööalase tegevuse kirjeldust), ametijuhendite koopiad ja/või tööandjate tõend(id)  töökogemuse kohta

4. täienduskoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad, portfoolio (töid tutvustav mapp) vms

5. maksekorraldus või muu kinnitus kutsetunnistuse väljastamise kulude katteks. Arhivaar, tase 6 kutse taotlemise tasu on 166.00 eurot. Arhiivikorrastaja, tase 4 kutse taotlemise tasu on töömaailma taotlejatele 122.00 eurot, kutseõppe lõpetajatele 74.00 eurot. Kutsete taastõendamise tasu on 61.00 eurot.

NB! Koos taotlusdokumentidega tuleb töömaailma kutse taotlejal esitada hinnatava näidistöö teema.

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing arveldusarvele  EE701010002000791006 SEB

Kutsekomisjoni asjaajamist korraldab Hille Oidema,

telefon 5688 2164, e-post: info@eay.ee