EAÜ üldkoosolek 2021

Eesti Arhivaaride Ühingu üldkoosolek toimub 10. juunil 2021 algusega kell 17.30 Tallinnas Filmiarhiivi õues (Ristiku 84). Halva ilma korral toimub koosolek arhiivi fuajees. Päevakorras on: 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine. 2. Ühingu 2020 majandusaasta aruande kinnitamine. 3.