Arhivaari kutseeksam toimub   22.04.2019 - 07.06.2019. Dokumentide esitamise tähtaeg on 02. aprill 2019.

Dokumendid palume saata digitaalselt allkirjastatuna

e-posti aadressil:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ARHIVAARI KUTSEEKSAMI INFO
 
Eksami sooritajatelt eeldatakse arhiivindusalaste teadmiste olemasolu arhivaari kutsestandarditega määratud valdkondades kutsekomisjoni poolt kinnitatud kutseeksami programmi ulatuses.
 
Kutse taotlemiseks tuleb esitada:

1. taotlus, milles märgitakse soovitav kutsekvalifikatsiooni tase

2. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia

3. haridust tõendava dokumendi koopia

4. töökogemuse tõendamiseks esitatakse CV (sisaldab tööalase tegevuse kirjeldust), ametijuhendite koopiad ja/või tööandjate tõend(id)  töökogemuse kohta

5. täienduskoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad, portfoolio (töid tutvustav mapp) vms

6. maksekorraldus või muu kinnitus kutsetunnistuse väljastamise kulude katteks. Arhivaar, tase 6 kutse taotlemise tasu on 157.00 eurot ja arhiivikorrastaja, tase 4 kutse taotlemise tasu on 106.00 eurot. Kutse taastõendamise tasu on 61.00 eurot.

 

NB! Koos taotlusdokumentidega tuleb kutse taotlejal esitada kolmandas etapis hinnatava näidistöö teema.

 

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing arveldusarvele  EE701010002000791006 SEB

 

Kutsekomisjoni asjaajamist korraldab Hille Oidema,

telefon 5688 2164, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.