Arhivaari kutseeksami kirjalik voor toimub   26. aprillil 2017. Dokumentide esitamise tähtaeg on 31. märts 2017.

Dokumendid palume saata postiaadressil:

 

MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing

Madara 24

10613 TALLINN

 

või  e-posti aadressil:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 
ARHIVAARI KUTSEEKSAMI INFO
 
Eksami sooritajatelt eeldatakse arhiivindusalaste teadmiste olemasolu arhivaari kutsestandarditega määratud valdkondades kutsekomisjoni poolt 2014. a. kinnitatud kutseeksami programmi ulatuses.
 
Kutse taotlemiseks tuleb esitada:

1. avaldus, milles märgitakse soovitav kutsekvalifikatsiooni tase

2. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia

3. haridust tõendava dokumendi koopia

4. töökogemuse tõendamiseks esitatakse CV (sisaldab tööalase tegevuse kirjeldust), ametijuhendite koopiad ja/või tööandjate tõend(id)  töökogemuse kohta

5. täienduskoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad, portfoolio (töid tutvustav mapp) vms

6. maksekorraldus või muu kinnitus kutsetunnistuse väljastamise kulude katteks. Kutse taotlemise tasu on 128.80 eurot, osakutse taotlemisel 120.50 eurot. 

 

NB! Koos taotlusdokumentidega tuleb kutse taotlejal esitada kolmandas etapis hinnatava näidistöö teema.

 

Kutse taastõendamiseks tuleb esitada:

1. avaldus

 

2. kutsealal tegutsemise ja töökogemuse tõendamiseks esitatakse CV (sisaldab tööalase tegevuse kirjeldust), ametijuhendite koopiad ja/või tööandjate tõend(id) töökogemuse kohta

 

3. täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad

 

4. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. Kutse taastõendamise tasu on 65.90 eurot.

 

 

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing arveldusarvele  EE701010002000791006 SEB

 

Kutsekomisjoni asjaajamist korraldab Hille Oidema,

telefon 5688 2164, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.