Arhivaar, tase 6

                                Arhiivikorrastaja, tase 4 (osakutse)

Arhivaar, tase 7

 

Kutse taotlejale esitatavad nõuded: 

Arhivaar, tase 6

  • arhivaar, tase 6 kutsestandardile vastavad teadmised ja oskused
  • bakalaureuseõppe või rakenduskõrgharidusõppe õppekava läbimine täismahus. 

Arhivaar, tase 7

  • arhivaar tase 6 ja tase 7 kutsestandardile   vastavad teadmised ja oskused
  • magistrikraad või sellega võrdsustatud  kõrghariduse õppekava läbimine täismahus
  • vähemalt 3-aastane arhiivindusalane töökogemus
  • erialane täiendkoolitus.

Arhiivikorrastaja, tase 4 (osakutse)

  • arhivaar tase 6 kutsestandardi kompetentsidele B.2.3, B.2.4 ja B.2.6 vastavad teadmised ja oskused
  • keskhariduse õppekava läbimine täismahus.