Arhivaar, tase 6

                            

Arhiivikorrastaja, tase 4

 

Kutse taotlejale esitatavad nõuded: 

Arhivaar, tase 6

  • erialane kõrgharidus
  • kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus. 

 

Arhiivikorrastaja, tase 4 

  • erialane kutseharidus
  • keskharidus ja vähemalt 3-aastane töökogemus.