Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogus andis Eesti Arhivaaride Ühingule 13. novembril 2013. aastal kutse andmise õiguse järgmistele kutsetele:

  • Arhivaar, tase 6
  • Arhivaar, tase 7
  • Arhiivikorrastaja, tase 4 (osakutse)

Arhivaarile esitatavad nõuded on sätestatud arhivaar, tase 6 ja arhivaar, tase 7 kutsestandardis.

Arhivaari kutsele vastavate teadmiste ja oskuste kontrollimiseks korraldatakse kutseeksameid, mille positiivse tulemuse puhul väljastatakse kutsetunnistus. Arhivaari kutseeksami korraldamist reguleerivad dokumendid on arhivaari kutseeksami programm, kutse andmise kord arhiivitöö kutsetele ning hindamisstandard.

 

20. mail 2014 väljastas kutsekomisjon esimesed kutseseaduse alusel väljaantud arhivaari kutsetunnistused.