Liikmelisus.
Aruandeperioodi alguses oli Arhivaaride Ühingus kokku 141 liiget
Aruandeperioodi jooksul on ühingusse vastu võetud 3 füüsilisest isikust (Heidi Vilson, Kaia Kärbis ja Hille Tarvis) ja 2 juriidilisest isikust liiget (AS Arhiivikeskus ja Eesti Äriarhiivi OÜ) – seega kokku 5 liiget.
Lahkunud on kokku 2 liiget, neist oma avalduse alusel Viljandimaa muuseumi peavarahoidja Marika Oder ja surma tõttu Arvo Pesti.
Seega on käesoleval hetkel ühingus kokku 144 liiget.
Kuivõrd Arvo Pesti oli juhatuse liige, tuleb vastavalt põhikirja punktile 25 ja 26 valida uus juhatuse liige.

Aasta jooksul toimunud üritused
10. – 11. juunil 2010 toimus reis Lõuna-Eestisse.
30. juulil 2010 saatis Eesti Arhivaaride Ühingu juhatus Rahvusarhiivile arvamuse uue arhiiviseaduse eelnõu kohta.
1. oktoobril 2010 toimus külaskäik Eesti Sõjamuuseumisse (Laidoneri muuseumisse), kus Toomas Hiio tutvustas ekspositsiooni.
13. oktoobril 2010 sõlmis Arhivaaride Ühing AK Süsteemide OÜ-ga lepingu domeeninime ümberregistreerimise kohta.
2011. aasta 7. jaanuaril toimus AS Arhiivikeskuse ruumides uusaasta pidu koos Arhiivikeskuse hoidlate külastamisega.
Seoses uue arhiiviseaduse (sel ajal veel oodatava, nüüdseks juba teoks saanud) vastu võtmisega otsustas Arhivaaride Ühingu juhatus 15. detsembril 2010 algatada töörühma kokkukutsumine arhivaari kutsestandardi väljatöötamiseks. Leiti, et töörühma võiks kuuluda 7 liiget, neist 1 Kutsekojast, 2 eraarhiividest, 1 Tallinna Linnaarhiivist ja 3 Rahvusarhiivist. Hiljem leiti, et töörühma võiks laiendada ka info- ja arhiivindusalast haridust andvate kõrgkoolide, st Tartu ja Tallinna Ülikoolide esindajatega. Käesolevaks ajaks on oma kandidaadid töörühma nimetanud eraarhiivid (Jaak Rand ja Hille Oidema), Tallinna Linnaarhiiv (Kalmer Mäeorg), Tallinna Ülikool (Raivo Ruusalep). Rahvusarhiivist on laekunud kahe kandidaadi nimed (Pille Noodapera ja Kaja Pullonen). Oma kandidaate pole esitanud Tartu Ülikool. Kutsekoja esindaja tuleb valdkonnapõhiselt. Käesoleval hetkel on pooleli Ühingu poolse vormikohase avalduse esitamine kutsestandardi väljatöötamise algatamiseks.
2010. aastal tegeleti veel 2005. aastal ühingu korraldatud rahvusvahelise arhiivikonverentsi (Eesti arhiivid Euroopa kontekstis) ettekannete kogumiku (inglise- ja saksakeelne) kokkupanemisega. Kogumiku koostamisega tegi algust Indrek Jürjo, kuid peale tema surma jäi asi mõneks ajaks soiku. Praeguseks on kõik artiklid laekunud, enamus artikleid (vaid 2 veel teha) on nüüdseks keeleliselt toimetatud, on olemas kokkulepe lay-out’i tegemise osas. Kogumik ilmub 2011. aastal.