Liikmelisus.
Aruandeperioodi alguses oli Arhivaaride Ühingus kokku 139 liiget
Aruandeperioodi jooksul on ühingusse vastu võetud Tõnu Tannberg, Mai Tuulas, Anneli Viil, Anu Lõhkivi – seega kokku 4 liiget.
Lahkunud on kokku 2 liiget, mõlemad surma tõttu - Indrek Jürjo ja Dagmar Mulla.
Seega on käesoleval hetkel ühingus kokku 141 liiget.

Toimunud üritused
2010. aasta jaanuaris toimus iga-aastane uusaasta pidu, mis läks juhatuse arvates igati korda.
1. oktoobril 2009 oli võimalik Arvo Pesti juhendamisel tutvuda endise Patarei vangla ruumidega ning kuulata Arvo Pesti isiklikke mälestusi audentsel taustal. Osavõtjate hulk oli nii suur, et ekskursioon tuli läbi viia kahes grupis
Tippsündmuseks oli kahtlemata 13. novembri 2009. aastal toimunud Eesti Arhivaaride Ühingu 70. aastapäevale pühendatud konverents, sellele järgnenud näituse avamine ja seltskondlik koosviibimine, mis toimus Rahvusarhiivi Ajalooarhiivi ruumides Tartus, J. Liivi 4. Konverentsil käsitlesid praegune ja eelmine riigiarhivaar, mag. V. Berendsen, prof. Aadu Must, Läti Arhivaaride Ühingu aseesimees Gatis Karlsons ning Soome ja Eesti Arhivaaride Ühingu auliige Raimo Pohjola ülimalt aktuaalseid teemasid, mis on seotud arhiivinduse, arhivaari ja dokumendihalduri kutsetegevusegs muutuvas ajas.
Oluline on ka uue kodulehe valmimine, millega kaasnes ka EENetiga majutuslepingu lõpetamine ning uue majutuskoha leidmine, samuti kodulehe administreerimise muutumine.
Võimalust mööda on EAÜ juhatuse liikmed osalenud ka uue arhiiviseaduse kontseptsiooni väljatöötamises.
Välja töötati ettepanekud EAÜ põhikirja muutmiseks, mis esitatakse üldkoosolekule arutamiseks.
Traditsioonilised matkad jäid paraku osaliste vähesuse tõttu ära.